Prodnice, vrbnice, kamenjarke (Stoneflies -ang)

   

 

So največje od vseh za muharja pomembnih žuželk. S  štirimi krili vodoravno zloženimi na hrbtu jih na obrežnem grmovju ali kamenju z lahkoto opazimo, saj so dolge tja do 5 cm. Živijo le v bistrih, čistih potokih in rekah.

Življenjski ciklus vrbnic je odvisen od temperature in dolžine dneva, zato se običajno na istih krajih pojavljajo ob istem času vsako leto.

 Lahko imajo življenjski ciklus sklenjen v enem letu ali pa v pol leta.


Jajčeca odlagajo na vodo ali v njeno neposredno bližino. Jajčeca se potopijo in porazgubijo med kamni na dnu.

Ko po treh do štirih tednih jajčece poči  se ličinka izleže.Odvisno od vrste se nekatere prehranjujejo z rastlinsko hrano, druge pa postanejo pravi plenilci in se prehranjujejo z drugimi žuželkami, celo manjšimi ribami.

Vse vrste se še večkrat levijo, nekatere več kot desetkrat.


 

 
Nekatere vrste imajo škrge, druge ne, vendar pa je za življenje vrbnic visoka vsebnost kisika v vodi pogoj, zato jih najdemo le v zelo čistih, mrzlih, tekočih potokih in rekah.  
Preobrazba ponavadi poteka ponoči na suhem. Nekatere vrste imajo krila in lahko letijo, pri drugih so krila zakrnela. Ko se vrbnice preobrazijo odletijo ali se odplazijo na obrežno grmovje.

Pri nekaterih vrstah se odrasle vrbnice lahko hranijo, pri drugih ne. Odrasle žuželke, ki se ne prehranjujejo živijo 4 - 5 dni, kot tudi večina samčkov, samičke ki se prehranjujejo pa tudi  4 - 5 tednov.

Parjenje poteka tako, da samček bobna po površini na kateri se nahaja, da privabi samičko, samička pa bobna v odgovor. Frekvenca bobnanja je odvisna od vrste in se prenaša po površini in ne po zraku. Običajno začne samček. Samička odgovori in samček se premakne v smeri samičke in znova zabobna. Samička spet odgovori in samček se spet pomakne bližje. Končno se srečata in parita. Samičke se parijo le enkrat. Oplojene samičke ne odgovarjajo na klic samčkov.

 

Vrbnice so za muharja pomembne, saj se ribe včasih prehranjujejo izključno z njimi. Največkrat lovimo na obtežene posnetke ličink, ki jih vodimo po dnu in se jim tudi velike postrvi ne morejo upreti, lahko pa poskusite srečo tudi s suhim posnetkom. Ko vrbnice odlagajo jajčeca na površino vode, so zelo nerodne in glasne zato je potezanje suhega posnetka vrbnice po površini vode lahko zelo uspešno.

Na kratko:

Plecoptera - vrbnica, prodnica, kamenjarka (Stonefly -ang)  15 družin

Ličinka
Dve repni resici
Zadek sestavljen iz 10 delov
Dolge tipalke
Trahealne škrge na nogah (nekatere vrste jih nimajo in dihajo s kožo)

Odrasla vrbnica
Dve repni resici
Dolge tipalke
Štiri enaka krila, ki so med počitkom vodoravno zložena

Seznam nekaterih vrst, ki živijo pri nas

Copyright © 2004 www.josko.org

Nazaj

Obiščite našega pokrovitelja