Entomologija je učena beseda za vedo, ki se ukvarja preučevanjem žuželk. Za uspešen ribolov nikakor ni potrebno, poznati  latinskega imena  za muho, ki je pravkar priletela mimo tebe. Prav pa je, da vsaj približno vemo, kako narava opravlja svoje delo. Ker je opis ''mala bela suha'' za muharja ponavadi dovolj, le nekaj osnovnih stvari.

Na svetu leti, plava ali se plazi več kot milijon različnih vrst žuželk. Nekatere med njimi imajo zelo zanimive navade. Skoraj vsem pa je skupno to, da ne odraščajo kot večina ostalih živali. Svoje življenje imajo razdeljeno v več delov. 

Življenjski krog enodnevnice


Začetek je pri vseh vrstah enak. Iz jajčeca se razvije ličinka ali nimfa, ki živi pod vodo. Nekatere vrste si celo zgradijo hišico v kateri prebivajo. To je najdaljši del njihovega življenja. Lahko se prehranjujejo z algami ali planktonom, nekatere so prave male roparice in spravijo se celo na manjše ribe. Pri enodnevnicah se iz ličinke razvije krilata žuželka, ( subimago ),ki se še enkrat preobrazi v odraslo, spolno zrelo muho ( imago ), ki odloži jajčeca in umre.(nepopolna preobrazba)  Mladoletnice, dvokrilci in nekatere druge vrste pa se na poti od ličinke do odrasle žuželke še zabubijo.(popolna preobrazba)

Muharji posnemamo muhe v vseh dobah njihovega življenja. Vežemo mokre muhe,ki predstavljajo ličinke in bube, ter suhe muhe, ki predstavljajo odraslo žuželko. 

Prepoznati točno določeno vrste žuželke je zaradi števila različnih vrst in podobnosti zapletena naloga celo za biologe, zato le nekaj osnovnih napotkov za lažje prepoznavanje osnovnih, za muharja zanimivih vrst, ki živijo pri nas. 

 

 

Če muharite zaradi ulova, potem sploh ni pomembno, da prepoznate točno določeno muho. Dovolj je, da navežete muho, ki je po barvi, velikosti in obliki podobna tisti, s katero se riba trenutno hrani.

   
Za tiste, ki vam je muharjenje več kot ribolov pa je pomembno predvsem naslednje:

Žuželke (tako kot vsa živa bitja) poimenujemo z latinskimi imeni, predvsem zaradi zmede, ki nastane pri prevajanju imen iz drugih jezikov. Res je malce zapleteno, vendar pa boste lahko brez težav razložili svojemu prijatelju iz Kanade ali Nove Zelandije katere muhe pravkar rojijo na vaši domači reki.

Vrst je res veliko in razlike med posameznimi vrstami so včasih tako majhne, da jih s prostim očesom sploh ne opazimo, zato natančnih opisov točno določenih žuželk tukaj ne boste našli. V knjigah ali na spletnih straneh namenjenim entomologiji, pa so so ponavadi podani opisi treh glavnih sestavnih delov žuželk.

 

Zgradba žuželke

 

Odrasla vrbnica
Ličinka vrbnice
Zadek - Abdomen   Oprsje - Thorax   Glava - Head

Zadek je členast, v njem so prebavila in žuželkini spolni organi. Pri vrbnici je sestavljen iz 10 členov, na desetem sta členasti repni resici.

 

Oprsje je sestavljeno iz  členov, (pri vrbnici treh)na vsakem je par členastih nog. Na koncu nog so krempeljci. Na prvem oprsnem členu, ki je brez kril, je razvit hrbtni ščit. Iz hrbtne strani drugega in tretjega oprsnega člena izrašča po par kril.
 

  Na glavi imajo par tipalnic, dobro razvite sestavljene ali pikčaste oči, obustni aparat je lahko lizalo (muha), bodalo (komar), sesalo (metulj) ali grizalo (vbnica,).
Tako ločimo med sabo različne rodove žuželk, kar pa sploh ni tako težko in se jih muharji  z malo truda naučimo prepoznati na prvi pogled. Težave nastanejo, ko želimo točno vedeti s katero vrsto imamo opraviti. Takrat so opisi posameznih delov zelo podrobni in pozorni moramo biti na veliko različnih stvari. Če hočemo prepoznati določeno vrsto enodnevnic moramo preveriti: barvo, velikost, število repnih resic, oči, najbolj natančno pa ožiljenost kril.

Muhe z različnih slovenskih rek si lahko ogledate TUKAJ.

Copyright © 2004 www.josko.org

 

Nazaj

Obiščite našega pokrovitelja