Ločnice ali šaši (sedge-ang caddis -usa)

   

V evropi živi več kot 400 vrst. Na obrežnem grmovju jih med počivanjem spoznamo po štirih, strehasto zloženih krilih, pokritih z dlačicami. Od tod tudi ime Trichoptera.( 'Trichos' = dlaka 'Pteron' = krilo) Tipalke so takrat obrnjene naprej in so včasih dvakrat daljše od telesa. Barva je le lahko zelo različna, od skoraj popolnoma bele, do popolnoma črne, rjave v nešteto odtenkih, zelene, sive... Odrasle žuželke lahko živijo več tednov in nekatere vrste se celo prehranjujejo.  Parijo se na obrežnem grmovju, jajčeca pa odlagajo v vodo ali njeno neposredno bližino. Nekatere vrste se celo potapljajo in lepijo jajčeca na dno, pri tem opravilu pa so lahko pod površino tudi pol ure. Pomagajo jim dlačice na krilih, ki zadržujejo zrak in žuželka tako lahko diha pod vodo.

       
Mladoletnice so znane predvsem po tem, da nekatere vrste živijo v hiškah. Iz jajčeca se že po nekaj dneh izleže ličinka, ki se takoj vrže na delo in si zgradi svojo hiško. Različne vrste lahko ločimo tudi po tem, iz kakšnega gradiva je njihov tulec. Nekatere vrste si ga prilepijo na dno, in se hranijo s tistim, kar jim prinese voda, spet druge se s hiško plazijo okoli in iščejo hrano, tretje si spletejo mreže, v katero lovijo hrano, četrte so bolj bohemske sorte in živijo ''pod milim nebom''.

Ko pride čas, se zabubijo in dozorijo v odraslo žuželko.  Pot na površino se od vrste do vrste razlikuje. Vzpenjači, kot jih v tej stopnji imenujemo, se od dna v pupalnem ovoju odlepijo s pomočjo mehurčkov plina, ki ga izločijo in jih potegne do gladine. V tej stopnji so lahek plen rib in posnetki vzpenjačev so muharjeva prva izbira. 

         
     

 

Copyright © 2004 www.josko.org

Nazaj

Obiščite našega pokrovitelja